En retorisk vinst för Obama

Via Joel hittar jag följande klipp där Barack Obama i somras förklarar vad som kommer hända till hösten. Hur politiken kommer läggas åt sidan, och vad man istället kommer att skjuta in sig på.

Häftigt. Eller profetiskt, som man hade sagt i frikyrkosammanhang.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *