Frälsningsarmén informerar föredömligt

Det hör sannerligen inte till vanligheterna att jag imponeras av Frälsningarméns lednings initiativförmåga. Eller deras informationsflöde.

Men jag vill ändå påstå att man har skött informationen ovanligt bra kring den ekonomiska kris som man har drabbats av.

Efter att Dagen skrev om de gigantiska besparingarna har ledaren Vic Poke skickat brev till kårerna där han med personligt tilltal försökt förtydliga vad som komma skall.

Och i ytterligare försök att förtydliga vad olika formuleringar egentligen betyder, vad förändring innebär, publicerar Frälsningsarmén nu en intervju med Vic Poke. Viralt! I HD-format!

Den 12 minuter långa intervjun är knappast något produktionsmässigt mästerverk, men den gör sitt jobb – informerar, förtydligar och finns tillgänglig för spridning.

Jag är imponerad. Frälsningsarmén går före. Och utan att dra för höga växlar vill jag mena att det visar på en nyvunnen insikt av vikten av både öppenhet och tydlighet.

Grattis, Frälsningsarmén.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *